Browse By

STRAJK

Rada Rodziców solidaryzuje się z protestem i w związku z tym prosimy o umieszczenie na stronie szkoły naszego głosu poparcia:
SZKOŁA RODZINA – JEDNA DRUŻYNA
Jesteśmy z Nauczycielami!
Rada Rodziców POSM II St