Browse By

27 marca 2019 r KURS DYRYGENCKI

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
im. M. Karłowicza w Poznaniu
Katedra Dyrygentury Symfoniczno – Operowej Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

KURS DYRYGENCKI
z udziałem Orkiestry Symfonicznej
POSM II st. im. M. K
arłowicza w Poznaniu
Kurs
adresowany jest do uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia
zainteresowanych dyrygenturą, chcących spróbować swoich sił w tej dyscyplinie i rozważających zdawanie egzaminów wstępnyc
h na kierunek dyrygentura.
Wykładowcy:
dr Jakub Chrenowicz
dr Aleksander Gref
Program:
L. van Beethoven – I Symfonia C -dur op. op. 21 cz. 1
Środa, 27 marca 2019 r., POSM ul. Solna 12
godz. 14:00 – 15:00 zajęcia z dwoma fortepianami (Sala Lustrzana)
godz. 15:00 – 17:00 zajęcia z Orkiestrą Symfoniczną (Aula)
Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne