Browse By

Rodzic

Od dnia 1 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Link do strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dotyczący Konkursów i Olimpiad
http://www.ko.poznan.pl/?page=konkursy