Browse By

Przetargi

                                                                                        Poznań, dnia 07 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA

 „Remont – Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st. im. M. Karłowicza”

          W imieniu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza   w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadzie zapytania ofertowego dokonano wyboru następującej firmy na wykonanie „Remontu – Szpachlowania oraz malowania pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st.”
Remont Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st. „Zakład Remontowo Budowlany Tadeusz Kamiński 60-825 Poznań, ul. Słowackiego 34 wygrała postępowanie na zasadzie Zapytania ofertowego na „Remont – Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st” oferując wykonanie powyższego remontu  w najniższej cenie 29.089,91 zł brutto za wykonanie remontu.
Złożona oferta spełnia wymagania zamawiającego.
Przedmiotowy remont prosimy wykonać  w terminie ustalonym w zapytaniu tj. do dnia 26 lipca 2019 r.Jednocześnie proszę wyłonioną firmę o wysłanie na adres szkoły podpisanej umowy (w dwóch egzemplarzach) która stanowiła załącznik do zapytania ofertowego.Po wykonaniu remontu oraz podpisaniu protokołu odbioru proszę o pilne wystawienie faktury VAT na dane:
Miasto Poznań
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza 61-736 Poznań, ul. Solna 12.
NIP 209-00-01-440.
Termin płatności 14 dni.                                                                    Z poważaniem

                             Monika Kusz
Dyrektor POSM II st.