Browse By

Rytmika i śpiew solowy

O metodzie w pigułce

Rytmika należy do metod wychowania muzycznego, a nie do dyscyplin tanecznych. Jej twórcą jest Emil Jatques-Dalcroze, szwajcarski kompozytor, pedagog i dyrygent. Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu. Rolę sztuki wychowującej odgrywa w rytmice muzyka i to ona wyznacza kierunek jej rozwoju. Dzięki temu rytmika pozostaje metodą otwartą i stale rozwijającą się.

„Ciało ludzkie jest orkiestrą, w której różne instrumenty: mięśnie, nerwy, uszy i oczy kierowane są przez dwóch dyrygentów – duszę i umysł.”

E. Jaques-Dalcroze

O wydziale

Przedmioty:
– rytmika
– metodyka nauczania rytmiki
– technika ruchu
– improwizacja fortepianowa
– fortepian
– emisja głosu
– chór
– pedagogika i psychologia

Wydział rytmiki spośród innych sekcji wyróżniają: kształcenie wrażliwości, wyobraźni muzycznej i przestrzenno-ruchowej oraz wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem elementów muzyki.

Uczennice wydziału rytmiki biorą udział w wielu koncertach szkolnych, m.in. koncertach edukacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Małym Festiwalu Muzycznym, Koncercie Gwiazdkowym, koncercie rodzinnym wydziału rytmiki, koncercie walentynkowym; a także pozaszkolnych, np. w Akademii Muzycznej czy w domu opieki społecznej, prezentując interpretacje ruchowe muzyki. Współpracujemy z Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego przy organizacji warsztatów muzycznych dla dzieci. Uczennice biorą także udział w ogólnopolskich warsztatach rytmicznych, które pozwalają im poszerzyć wiedzę.

Rytmika to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pracować z dziećmi – uczennice odbywają praktyki, prowadząc zajęcia rytmiki z dziećmi w przedszkolu.
Nasze absolwentki mogą kontynuować naukę rytmiki na Akademii Muzycznej.

„Musicie nade wszystko lubić uczyć, musicie kochać swoich uczniów i kierować wasz codzienny wysiłek ku budzeniu w nich pragnienia, aby wyrażać siebie i wyrażać muzykę.”

E. Jaques-Dalcroze