Browse By

Instrumenty strunowe

W sekcji instrumentów strunowych uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze i harfie.

Kierownikiem sekcji jest mgr Karina Gidaszewska.

W jej skład wchodzi wysoko wykwalifikowana kadra obejmująca:
– 11 nauczycieli skrzypiec
– 3 nauczycieli altówki
– 4 nauczycieli wiolonczeli
– 1 nauczyciela kontrabasu
– 3 nauczycieli gitary
– 1 nauczyciela harfy

Pedagodzy Sekcji Instrumentów Strunowych są jednocześnie:
wykładowcami Akademii Muzycznych w Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie…,
członkami licznych orkiestr m.in.Filharmonii Poznańskiej, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia ,,Amadeus”…
– prowadzą konsultacje w szkołach muzycznych na tarenie całej Polski
– są wykładowcami Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich (w Kudowie Zdroju, Bałoszycach, Legnicy. Krzyżowej, Olsztynie, Żaganiu, Gnieźnie, Szamotułach…)
– pełnią rolę Jurorów podczas licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów (Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im.G.Ph.Telemanna-Poznań, Ogólnopolski Konkurs Sonat-Szczecin, Konkurs Kameralny-Turniej Muzyczny w trzech odsłonach-Bydgoszcz, Ogólnopolski Konkurs Bachowski-Zielona Góra…)

Uczniowie sekcji wchodzą w skład Orkiestry Symfonicznej i Kameralnej oraz licznych Zespołów Kameralnych.
Zdobywają czołowe lokaty na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach.
Biorą udział w licznych kursach mistrzowskich.
Nagrywają programy telewizyjne i radiowe.
Czynnie uczestniczą w życiu muzycznym szkoły i miasta.
Otrzymują różne stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne.
Na terenie szkoły znajduje się wypożyczalnia instrumentów lutniczych, z której mogą korzystać nasi uczniowie.

Celem kształcenia w Sekcji Instrumentów Strunowych jest:
– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w akademiach muzycznych w kraju i poza granicami
– profesjonalnego posługiwania się instrumentem w pracy zawodowej podczas pełnienia różnych funkcji artystycznych (solisty, kameralisty, muzyka orkiestrowego) oraz pedagogicznych
– rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni muzycznej
– wyrabianie poczucia stylu muzycznego wraz z kształtowaniem smaku artystycznego

Absolwenci POSM II st.im.M.Karłowicza Sekcji Instrumentów Strunowych to w przyszłości:
– wybitni soliści
– członkowie zespołów kameralnych
– muzycy orkiestr kameralnych, symfonicznych, oper, musicali etc.
– pedagodzy szkolnictwa artystycznego na licznych szczeblach
– artyści na polu tzw. muzyki rozrywkowej
– korepetytorzy
– właściciele agencji impresaryjno-artystycznych…