Browse By

Instrumenty klawiszowe

Sekcja Instrumentów Klawiszowych

zaprasza do nauki gry na instrumencie głównym w czterech specjalnościach – akordeon, fortepian, klawesyn i organy.

Fortepian, to najpopularniejszy instrument wśród klawiszowych, zazwyczaj w naszej szkole uczy się ponad czterdzieścioro pianistów. Nauka w klasie fortepianu umożliwia także rozwijanie umiejętności kameralistycznych w rozmaitych zespołach.

Organy – naukę na tym „królewskim” instrumencie mogą podjąć zarówno organiści jak i pianiści. Do gry służą organy piszczałkowe, mechaniczne znajdujące się w Sali Koncertowej oraz organy elektroniczne cyfrowe w sali lekcyjnej i ćwiczeniowej.

Klawesyn – arkana gry można zgłębiać w naszej szkole na instrumencie historycznym – dwumanuałowej kopii klawesynu francuskiego. Można też realizować się w barokowych zespołach kameralnych wspólnie z instrumentami smyczkowymi i dętymi lub śpiewakami. Do nauki w klasie klawesynu zapraszamy pianistów i organistów.

Akordeon – zapraszamy do doskonalenia swoich umiejętności w klasie instrumentu solowego oraz także kameralnie- w ramach kwintetu akordeonowego.

Wśród uczniów wszystkich specjalności naszej sekcji jest wielu laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie biorą czynny udział w życiu muzycznym Poznania, m.in. uświetniają uroczystości dla Urzędu Miasta, są zaangażowani w inicjatywy kulturalne – Noce Muzeów, Młodzi wirtuozi na szachownicy w Starym Browarze, koncerty Pamięci Czerwca 1956 czy charytatywne. Nasza sekcja w 1999 r. była inicjatorem corocznych spotkań pianistów czterech szkół muzycznych Poznania i Leszna – w tym roku odbył się już 16. Międzyszkolny Koncert Pianistyczny. Sekcja organizuje także wiele koncertów na terenie szkoły: audycje klasowe, międzyklasowe, kameralne we współpracy z instrumentalistami sekcji smyczkowej i dętej, koncerty okolicznościowe oraz koncerty wyróżniających się uczniów – Koncert Semestralny i Koncert na Koniec Roku.

Ważnym elementem edukacji są seminaria i warsztaty dla nauczycieli i uczniów, do prowadzenia których zapraszamy wybitnych artystów. Spotkania te, połączone często z koncertem wykładowcy, prowadzili pianiści – Andrzej Jasiński, Maria Niemira, Bogumił Nowicki, Olga Rusina, Andrzej Tatarski, Waldemar Wojtal, Edward Wolanin, Paweł Zawadzki, Katarzyna Drogosz – pianoforte, Maria Erdmann – klawikord oraz klawesyniści –
Maria Banaszkiewicz-Bryła, Urszula Bartkiewicz, Marta Czarny-Kaczmarska, Marek Toporowski.