Browse By

Instrumenty dęte i perkusja

Sekcja instrumentów dętych i perkusji swoją działalność rozpoczęła w momencie powstania szkoły. Nie wszystkie specjalności nauczane były jednak od samego początku. Flet i fagot to specjalności, które zapoczątkowały powstanie sekcji instrumentów dętych i perkusji już w pierwszym roku działalności szkoły. Rosnące w kolejnych latach zainteresowanie nauką gry na instrumentach dętych i perkusji było powodem rozszerzania przez szkołę oferty edukacyjnej. Kolejno powstawały następujące klasy instrumentalne: rogu, klarnetu, oboju, perkusji i trąbki. Po sześciu latach działalności do nauczanych specjalności dołączył puzon, a po kilku kolejnych powstała jeszcze klasa saksofonu. Ta struktura organizacyjna sekcji stała się ostateczną i przetrwała do dnia dzisiejszego. Działalność sekcji instrumentów dętych i perkusji od samego początku widoczna była podczas różnego rodzaju koncertów dla społeczności szkoły, miasta i regionu.

Uczniowie grający na instrumentach dętych i perkusji przez wszystkie lata działalności szkoły czynnie uczestniczyli w pracy szkolnej orkiestry symfonicznej oraz w pracach różnego rodzaju zespołów kameralnych. Jako soliści występowali ponadto z towarzyszeniem wspomnianej orkiestry symfonicznej. Podczas wieloletniej działalności orkiestry wykonane zostały kompozycje solowe z jej towarzyszeniem na takie instrumenty jak: flet, obój, fagot, klarnet, trąbka i róg.

Uczniowie specjalizujący się w grze na instrumentach dętych i perkusji wielokrotnie reprezentowali szkołę na różnego rodzaju konkursach i przeglądach od regionalnych począwszy, a na międzynarodowych kończąc. Fakt zdobywania przez wielu uczniów laurów podczas tychże konkursów świadczy o wysokim poziomie kształcenia w omawianych wcześniej specjalnościach. O poziomie tym świadczyć może również fakt, iż absolwenci sekcji instrumentów dętych i perkusji podejmowali przez wszystkie lata dalszą naukę na wyższych uczelniach w kraju i poza jego granicami, a kończąc swoją edukację podejmowali czynną pracę zawodową w znanych orkiestrach kameralnych, operowych i symfonicznych. Wielu absolwentów podjęło również pracę pedagogiczną i naukową kształcąc kolejne pokolenia muzyków.

Grono pedagogiczne sekcji od samego początku tworzyli wybitni instrumentaliści, którzy stanowili trzon poznańskich orkiestr, bądź prowadzili działalność pedagogiczną różnych szczebli na pracy naukowej w Wyższej Szkole Muzycznej (Akademii Muzycznej) kończąc. Z upływem lat do grona tego zaczęli dołączać absolwenci szkoły, którzy kończąc swą edukację muzyczną rozpoczynali karierę artystyczną lub pedagogiczną. Poniżej przedstawione jest całe grono pedagogiczne sekcji instrumentów dętych i perkusji ostatnich sześćdziesięciu pięciu lat z podziałem na poszczególne specjalności.

Grono pedagogiczne sekcji instrumentów dętych i perkusji w latach 1950 – 2015:

– flet:

 • Augustyn Boczek
 • Franciszek Langner
 • Roman Gesele
 • Jerzy Pelc
 • Kordian Górski
 • Dorota Karaniewicz – Biedny
 • Anna Zgółka – Downar

– obój:

 • Józef Madeja
 • Zygmunt Ostwald
 • Mieczysław Koczorowski
 • Tomasz Gubański

– klarnet:

 • Józef Madeja
 • Wilhelm Michalak
 • Edward Jankowski
 • Zdzisław Nowak
 • Paweł Drobnik
 • Łucjan Wiza
 • Jarosław Wachowiak
 • Robert Błoszyk

– fagot:

 • Józef Witkowski
 • Ryszard Szczepański
 • Błażej Pasternak

– saksofon:

 • Edward Jankowski
 • Zdzisław Nowak
 • Jarosław Wachowiak
 • Dorota Samsel
 • Magdalena Jakubska – Szymiec
 • Violetta Spychaj

– róg:

 • Linus Geisler
 • Władysław Pawłowski
 • Leszek Walkowiak
 • Witold Habdas
 • Mikołaj Olech

– trąbka:

 • Wiktor Sobczyński
 • Stanisław Kwapisz
 • Marian Słabolepszy
 • Henryk Rzeźnik
 • Roman Gryń
 • Mariusz Pikulski
 • Andrzej Kulka

– puzon:

 • Józef Wiciak
 • Jerzy Czajka
 • Stefan Śliwa
 • Maciej Kołodziejski
 • Piotr Banyś

– perkusja:

 • Jerzy Zgodziński
 • Marian Rapczewski
 • Beata Słomian

– akompaniatorzy:

 • Aleksandra Hanasz-Pelc
 • Alicja Krzyżaniak
 • Lucyna Olender
 • Joanna Balewska
 • Piotr Białas
 • Liliana Skibińska
 • Barbara Habdas
 • Magdalena Wiśniewska
 • Agnieszka Liman
 • Marianna Nowak
 • Magdalena Malarczyk
 • Elżbieta Spychała
 • Liwia Muraszko
 • Anna Piwosz