Browse By

Spis podręczników

Lista podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Uwaga !!!  W roku szkolnym 2018/2019 klasy 4 będą korzystać z podręcznika do języka polskiego Wydawnictwa Nowa Era –  „Ponad słowami” kl.1, cz. 1,2, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, autorki; Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, Anna Równy, nr dopuszczenia 425/1/2012/2015, cz.2, nr dopuszczenia 425/2/2012/2015.

Uczniowie klas 1-3 otrzymują darmowe zestawy podręczników finansowane przez MEN.

Zakup podręczników do nauki języków obcych nastąpi po przydzieleniu uczniów do grup według poziomów.