K A L E N D A R Z      R O K U    S Z K O L N E G O   2013/2014

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od zajęć edukacyjnych:

       
       

1.09 -  2.02.2014

-

I semestr klas I-V

14 października (poniedziałek)

3.02 - 27.06.2014

-

II semestr  klas I-V

1 listopada (piątek)

1.09 - 24.11.2013

-

I semestr klas VI

11 listopada (poniedziałek)

25.11- 7.03.2014

-

II semestr klas VI

6 stycznia (poniedziałek)

21.12 - 31.12.2013

-

przerwa świąteczna

1,2 maja (czwartek, piątek)

17.01.2014 (piątek)

-

studniówka

19 czerwca (czwartek)

  3.02 - 16.02.2014

-

ferie zimowe

 

17,18,19.03.2014

 

(poniedziałek-środa)

-

rekolekcje wielkopostne

Dni wolne (z tzw. dni dyrektorskich):

 

 

 

2,3 stycznia (czwartek, piątek)

17.04-22.04.2014

-

przerwa wiosenna

20 czerwca (piątek)

25.04.2014 (piątek)

-

Koncert Dyplomantów,

 

 

 

rozdanie świadectw

 

5,6,7.05.2014

-

pisemne egzaminy maturalne

(zajęcia zawieszone w godz. przedpołudniowych)

Egzaminy gimnazjalne:

 

(poniedziałek-środa)

 

23.04.2014  (środa) część humanistyczna

 

 

24.04.2014  (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza

 

 

 25.04.2014   (piątek) język obcy

 

 

 

 

Powiadomienie o zagrożeniach w klasach I-V:

Egzaminy dyplomowe:

 

19 grudnia (czwartek), 23 maja (piątek)

17-21.03 – część ustna (historia muzyki)

 

24.03-16.04 część praktyczna + historia jazzu

 

 

 

Zakończenie szkoły dla kl. VI:

 

25 kwietnia 2014 (piątek)

Powiadomienie o zagrożeniach w klasach VI:

 

 

29 października (wtorek), 31 stycznia (piątek)

Rady Pedagogiczne (godz. 14.30):

 

 

16 września,

 

28 października,

 

22 listopada (klasyfikacyjna klas VI)

Termin wystawiania ocen w klasach I-V:

 

30 stycznia (klasyfikacyjna klas I-V)

27 stycznia (poniedziałek), 18 czerwca (środa)

19 lutego (analityczna)

 

7 marca (klasyfikacyjna klasyfikacyjna klas I-V)

 

24 kwietnia (podsumowująca  klasy VI)

Termin wystawiania ocen w klasach VI:

 

24 czerwca (klasyfikacyjna klas I-V)

 

18 listopada (poniedziałek), 4 marca (wtorek)

30 czerwca (analityczna)

 

 

 

 

Zebrania z rodzicami:

 

13września (piątek), 22 listopada (piątek)

 31 stycznia (piątek), 30 kwietnia (środa)