Browse By

Inauguracja kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Szkoda ciebie na takie patoklimaty”

Dzisiaj w naszej szkole  odbyła się inauguracja kampanii profilaktyczno-edukacyjnej
„Szkoda ciebie na takie patoklimaty”.
Inaugurację poprzedził koncert Big-Bandu

W programie
• prezentacja filmu o tematyce edukacyjno – profilaktycznej;
• podniesienie tematu szkodliwości dopalaczy i narkotyków;
• zwrócenie uwagi na inne alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu;
• konfrontacja wiedzy posiadanej przez młodzież w zakresie substancji psychoaktywnych z wiedzą i doświadczeniami służb działających na rzecz przeciwdziałania i zwalczania narkomanii;