Browse By

II SZKOLNY FESTIWAL ZESPOŁÓW KAMERALNYCH RAZEM RAŹNIEJ!

II  SZKOLNY FESTIWAL ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
RAZEM RAŹNIEJ!
15.05.2018 godz.17.00

REGULAMIN

1. II Szkolny Festiwal Zespołów Kameralnych jest inicjatywą Rady Rodziców  POSM IIst., który w swym zamierzeniu ma stworzyć przestrzeń dla zaprezentowania się młodym artystom ( uczniom naszej szkoły) na niwie umiejętności gry zespołowej.
2.Festiwal przyjmuje formę konkursu, by nadać  temu szczególnemu szkolnemu wydarzeniu większą rangę , a młodzież  jeszcze bardziej zachęcić do udziału zarówno w roli uczestników, jak i słuchaczy.
3. Warunki uczestnictwa:
W festiwalu mogą wziąć udział tylko uczniowie POSM II st. im. M. Karłowicza.
Zespoły mogą wystąpić w dowolnym składzie od 2 do 7 muzyków, w dwóch kategoriach repertuarowych:
Kategoria pierwsza : Muzyka klasyczna
Kategoria druga: Muzyka rozrywkowa
Program występu obejmuje dowolny repertuar odpowiedni do kategorii.
Czas trwania całego programu występu jest ograniczony do 7 minut.
4.Kolejność występów zostanie ogłoszona po zamknięciu listy uczestników
5.Zgłoszenia uczestnictwa w festiwalu należy nadesłać do dnia 30.04.2018, na adres festiwalzespolow@gmail.com.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
Rodzaj kategorii
Program Występu: ( nazwisko kompozytora, dokładny tytuł  i czas trwania każdego utworu)
Nazwiska wykonawców (nazwa zespołu) oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego zespół
6.Jury festiwalu zostanie powołane przez radę rodziców.
7.Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody .